مقالات تم شاپ

دسته بندی محصولات
 بررسی اهمیت وجود فوتر در طراحی قالب سایت
  • 4.3
  • 0
  • 328

بررسی اهمیت وجود فوتر در طراحی قالب سایت

انتشار : 1397/04/16

اهمیت وجود فوتر در طراحی قالب سایت بسیار زیاد است. فوتر در طراحی قالب سایت سبب می شود که یک سری المان ها و نماد ها در مکان صحیح جانمایی شود.